دوشنبه 1399/05/27 - 12:47 azarsharghi-admin

ویزیت رایگان پزشکان جهادی شهرستان جلفا در مناطق محروم

در راستای محرومیت زدایی ،پزشکان جهادی شهرستان جلفا در روستاهای مرزی کومار علیا و سفلی از توابع بخش سیه رود شهرستان جلفا حضور یافته و به ویزیت رایگان اهالی روستا پرداختند.