دوشنبه 1399/10/22 - 14:34 azarsharghi-admin
کسب دو افتخار دیگر توسط سازمان بسیج سازندگی سپاه عاشورا

انتخاب بسیج سازندگی سپاه عاشورا به عنوان رده برتر در جشنواره مالک اشتر

به گزارش فرهنگی و رسانه سازمان بسیج سازندگی سپاه عاشورا  ،جشنواره ملی مالک اشتر امروز 22 دیماه برگزار گردید و در این مراسم، سازمان بسیج سازندگی سپاه عاشورا به عنوان  موفق ترین معاونت تخصصی در سطح بسیج در پنجمین جشنواره ملی مالک اشتر بسیج معرفی شد همچنین این سازمان مفتخربه کسب عنوان موفق ترین معاونت سازندگی و خدمات رسانی بسیج در سطح سپاههای استانی در دهمین جشنواره مالک اشتر فرماندهی کل سپاه شد.