یکشنبه 1399/10/21 - 10:58 azarsharghi-admin

بازدید مسئول سازمان بسیج سازندگی از مسجد در حال ساخت یا زهرا(س)

مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه عاشورا به همراه مهندس امینی مسئول محرومیت زدایی این سازمان از پروژه مسجد در حال ساخت یازهرا(س) در محلات طرح کرامت کلانشهر تبریز بازدید نمودند. این مسجد با مساعدت مالی سازمان بسیج سازندگی سپاه عاشورا در محدوده حوزه 9 بسیج شهری در حال ساخت است.