سه شنبه 1399/09/25 - 14:14 azarsharghi-admin
توسط سازمان بسیج سازندگی سپاه عاشورا صورت گرفت

تجلیل از تهیه کننده نماهنگ "جهادی ها خدا قوت"

طی مراسمی از فعال رسانه ای استان برادر بسیجی آرش رضازاده بابت ساخت نماهنگ تاثیر گذار "جهادی ها خدا قوت" تجلیل به عمل آمد.

برچسب