پنجشنبه 1399/06/27 - 15:00 azarsharghi-admin
در ادامه حضور سردار زهرایی در تبریز انجام پذیرفت

بازدید از کارخانه فرآوری چرم در چرمشهر تبریز

بازدید از کارخانه فرآوری چرم یکی از فعالان اقتصادی مقاومتی استان در چرمشهر تبریز یکی از برنامه های سردار زهرایی در تبریز بود که ایشان ضمن حضور در این کارخانه به استماع موانع و مشکلات صنعت چرم از زبان فعالان این صنعت  پرداختند