پنجشنبه 1399/06/27 - 14:52 azarsharghi-admin
با حضور ریاست محترم بسیج سازندگی کشور در تبریز انجام پذیرفت

نشست صمیمی جهادگران،تسهیلگران و فعالان اقتصادمقاومتی با سردار زهرایی

با حضور ریاست محترم سازمان بسیج سازندگی کشور در تبریز،جلسه نشست صمیمی جهادگران،تسهیلگران و فعالان اقتصاد مقاومتی با ایشان برگزار شد .در این جلسه نمایندگان گروههای جهادی و تعدادی از تسهیلگران صندوقها و جمعی از فعالان اقتصادی به بیان نظرات و دیدگاهها و پیشنهادات خود پرداختند .

برچسب