شنبه 1399/06/15 - 19:04 azarsharghi-admin
در راستای پیامدسنجی برنامه های ابلاغی صورت گرفت:

حضور اکیپ بازرسی سازمان بسیج سازندگی کشور در استان آذربایجان شرقی

در راستای پیامد سنجی برنامه های ابلاغی سال 99 و نظارت بر عملکرد سال 98 ،اکیپ تخصصی نظارت و بازرسی بسیج سازندگی کشور در سازمان بسیج سازندگی سپاه عاشورا حضور یافته و به بررسی عملکرد سازمان و تبادل نظرات پرداختند.